Szafarz chrztu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Szafarz chrztu - strona 1  Szafarz chrztu - strona 2

Fragment notatki:


1.       Szafarz chrztu: Sobór Laterański IV (1215) mówił, że każdy może być szafarzem, ale w odpowiedni sposób - tak jak nakazuje Kościół (wynikało to z uwolnienia dziecka od grzechu pierworodnego, żeby mogło być zbawione) nawet heretyk czy poganin - byle w intencji, imieniu Kościoła.
Szafarz zwyczajny:
-biskup
-prezbiter (ksiądz)
-diakon
Przedmiot Chrztu:
- Chrztu udzielamy tylko temu, kto jest nieochrzczony (np. ten kto wraca do Kościoła nie potrzebuje ponownego chrztu),chrztu nie powtarzamy!, ewentualnie chrzci się warunkowo.
Dlaczego w kk chrzci się dzieci?- Chrystus powiedział „Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”
2.       Chrzest Kościoła: ogólne udzielenie sakramentu, podstawa sakramentalna jest Hbr 1,3 - ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi…”. Wspólnotowe oczyszczenie, a więc chrzest kościoła jest możliwe. 3.       Chrzest a wiara - Mk 16,16 - „ Kto uwierzy przyjmie chrzest…”. Wiara jest więc pierwotna w stosunku do Chrztu. Problem wiary ma naturę duszpasterską, nie teologiczną. Argumentem za Chrztem dorosłych jest właśnie wynikanie Chrztu z wiary. Jednakże sam Chrzest udziela łaski wiary, dlatego Chrztu można i należy udzielać wszystkim. Nawrócenie we Chrzcie jest tylko początkowe, gdyż Chrzest zmazuje sam grzech, a nie rany grzechowe, stąd skłonności człowieka do grzechu.Chrzest otwiera nam Królestwo Boże, ale konieczne jest nieustanne nawracanie, inaczej skutki Chrztu są niwelowane 4.       Zbawienie nieochrzczonych Do Soboru Watykańskiego II zbawienie rozumiano przedmiotowo (osiągnięcie czegoś , konkretnie widzenia uszczęśliwiającego). Teraz zbawienie rozumie się egzystencjalnie - jesteśmy zjednoczeni z Bogiem (aspekt personalny), wieczne trwanie w Bogu. Chrzest jest konieczny do zbawienia. Ale Bóg może działać poza tą sferą obrzędową, Jego wszechmoc sięga poza sakramenty. Np. - działanie Ducha Św. poza Kościołem (poza jego strukturami), jest ono potwierdzone już w Dz10 (mowa w domu Korneliusza) - nastąpiło zesłanie Ducha Św. na pogan, co jest równoznaczne ze Chrztem - to świadczy o tym, że Duch Święty działa również poza Kościołem. Umieranie bez chrztu . -          sama śmierć może być traktowana jako chrzest - to dotyczy np. męczenników, którzy mogli być nieochrzczeni (np. młodziankowie z Betlejem)
-          chrztem jest również każda śmierć ale wtedy decyduje o tym opowiedzenie się za Chrystusem w życiu (do Kościoła należą również niewierzący żyjący w dobry sposób - tacy zostaną ochrzczeni w momencie śmierci). Chrzest z wody, krwi i z pragnienia ·         z wody (w dzisiejszym, formalnym rozumieniu, właściwy, spełnia wymogi form)


(…)

… łaski
-          -w domu Korneliusza bierzmowanie zostaje udzielone przed Chrztem (Dz.10,44-48; Hbr6,1-3)
Rozwój historyczny sakramentu
1.Odrębna liturgia bierzmowania istnieje od XII w.
-prawosławie, bierzmowanie jest udzielane razem ze Chrztem
-w Kościele katolickim- odrębny sakrament (od soboru trydenckiego)
2.Obrzędy sakramentu bierzmowania  -historycznie
-nałożenie ręki-namaszczenie
-wymierzenie…
… wszyscy są zbawieni. Dla dzieci nienarodzonych i narodzonych śmierć jest chrztem. Odrzuca się niegdysiejszą naukę o limpus puerorum  - o ogrodzie dla dzieci, które zmarły be Chrztu, czyli z grzechem pierworodnym.
Bierzmowanie
Konfirmacja- (łac. confirmatio)utwierdzenie, umocnienie, następuje po Eucharystii. polska terminologia pochodzi z jęz. czeskiego („bilmovati” - utwierdzać)
Bierzmowanie- egzamin dojrzałości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz