Sacrum - strona 29

Elementy Filozofii

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2723

na sacrum (rzeczy wzniosłe) i profanum (rzeczy zwykłe). Wartości dla Znanieckiego to jest to, o bywa...

Filozofia wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Augustyniak
 • Filozofia
Pobrań: 3017
Wyświetleń: 6293

Z Obrony Sokrates dowiedzieliśmy się jaki był Sokrates, na czym polegało jego życie, jak się skończyło. Podsumowanie filozofii Sokratesa: METODA SOKRATEJSKA (położnicza z gr. majeutyczna) – w jaki sposób Sokrates filozofował, sposób toczenia jego filozoficznych dysput (rozmów), sposób propagow...

Socjologia - A.Lipski zadania domowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Aleksander Lipski
 • Socjologia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2198

, co wykracza poza granice zmysłowego doświadczenia: ponad sferą profanum konstytuuje się sfera sacrum...

Zoologia kręgowców - ćwiczenie 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zoologia kręgowców
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1554

się ze sobą i pierwszymi kręgami ogonowymi (1-3) tworząc kość krzyżową (os sacrum), która 14 w zarysie przypomina trójkąt...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

ROZDZIAŁ III PRAWODAWSTWO WSPÓLNE KATOLICKICH KOŚCIOŁÓW WSCHODNICH Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich stanowi zbiór prawa wspólnego dla 21 katolickich Kościołów wschodnich sui iuris, które wraz z Kościołem łacińskim stanowią swoistą communio Ecclesiarum w Kościele powszechnym. Dla przedstawienia ...

Gatunki Dziennikarskie-skrypt 2011

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gatunki dziennikarskie
Pobrań: 266
Wyświetleń: 868

nawiązują do sfery sacrum; zainteresowanie- media które zajmują się programami hobby, internetowe strony...

Socjologia ogólna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sebastian Kozłowski
 • Socjologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1351

. Stereotypy według niego to świeckie sacrum. Zaspokajają potrzebę poznawczą i emocjonalną. Cliche - to obrazy...

Źródła integracji europejskiej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

pochodzą z tego źródła - sacrum - profanum - dobro i zło - Trójca święta - związek w komunii jedności...