SAPARD - strona 2

Istota agrobiznesu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Policies for Pre-accession) czyli Instrument dla Polityki Strukturalnej na rzecz Akcesji, SAPARD (Support...

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

rolnictwa …………………………….………. - Program PHARE …………………………………………………….. - Program SAPARD...

ŚRODKI PUBLICZNE

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

. z funduszy PHARE, SAPARD) przychody publiczne budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego...

Okres przedakcesyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

poszerzone o program ISPA i SAPARD. Programy pomocowe nie mogły jednak zastąpić braków w zakresie...

Wykład - inwestycje i ich cele

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

i długoterminowych kredyt wyposażeniowy dostawcy fundusze pomocowe (PHARE, SAPARD, ISPA) dotacje i subwencje leasing...

Gospodarka Regionalna - wykłady

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr Magdalena Wojarska
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4501

. Wsparcie przedakcesyjne: PHARE , ISPA, SAPARD Pomoc przedakcesyjna Fundusze strukturalne PHARE  EFRR, EFS...