Sąd podkomorski - strona 2

Dzieje wymiaru sprawiedliwości

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 336
Wyświetleń: 20587

sądom sądzenie według prawa pisanego zakaz zajmowania majątku szlacheckiego bez zgody sejmu Sąd...

Dzieje wymiaru sprawiedliwości - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Wiesław Tekely
 • Dzieje wymiaru sprawiedliwości
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4480

na traktach publicznych, zgwałcenie niewiasty) Sąd podkomorski - podkomorzy sądził w sądzie. Nie miał stałej...

Egzamin z polskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Rosner
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3220

, ponieważ taka była właściwość rzeczowa sądów podkomorskich. W 1810 r. Hieronim Graliński przegrał sprawę o znaczny majątek...

Sądy w Polsce X w.-1320 r.-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 798

w prawo wieczności (prawo przyjmowania wpisów wieczystych) Sąd podkomorski podkomorzy lub jego zastępca...

Umcs administracja lublin

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2954

. Każdy stan miał prawo do swojego sądu. Szlachta miała : sądy ziemskie, sądy grodzkie, sądy podkomorskie. Sąd...