Sąd grodzki - strona 11

Artykuły Henrykowskie-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia Polski
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1981

; połączono w obrębie sądownictwa szlacheckiego sądy grodzkie, ziemskie i podkomorskie, tworząc w ich miejsce...

Wykład - sądy i trybunały

 • Uniwersytet Warszawski
 • Suwereność RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

od rejonowych i apelacyjne (10, apelacja od okręgowych) (art. 2) Sądy grodzkie - wydzielone komórki rejonowych...

Historia państwa i prawa polskiego - Średniowiecze

 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2163

ŚREDNIOWIECZE (DO 11 POŁ. XV W.) 1. ŹRÓDŁA PRAWA GERMANÓW. Osadnictwo germańskie na słabo zaludnionych kresach Cesarstwa Rzymskiego zaczęło się już w I w. n.e. Cesarze popierali To osadnictwo w celach obrony granic i uprawy ziemi. W czasach wędrówki ludów w IV i V w. osadnictwo to nasiliło się. Ger...

Prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

garnizonowe Sądy okręgowe Sądy grodzkie są wydziałami sądów rejonowych. Orzekają w sprawach o wykroczenia...

Opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1246

pozywano przeciwnika przed sąd grodzki, ustanawiający zakład potrójny, będący sześciokrotną wartością...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 2611
Wyświetleń: 3388

ziemskie potem wiejskie sądy szlacheckie - sąd ziemski, sąd podkomorski, sąd grodzki (system przetrwał...

Organy ochorny prawnej

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Stanisław Zyskowski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

z 1928 - Sądy grodzkie + sądy pracy (powiązane przez system środków odwoławczych) - Sądy okręgowe...

Historia państwa i prawa polskiego - skrypt IV części

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1715

Historia Ustroju i Prawa Polskiego Część I: Królestwo Polskie, Pierwsza Rzeczpospolita Rozdział I: Narodziny Państwowości na ziemiach polskich I. Pochodzenie Słowian Najprawdopodobniej ludy słowiańskie przybyły na tereny europy falami ze stepów europy i środkowej Azji. Fale: Ludność staroeuropejsk...