Rzut prostokątny - strona 6

Teoria z ćwiczeń

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fotogrametria
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2765

), - współrzędne punktu głównego zdjęcia o (x, y) stanowiącego rzut prostokątny środka rzutów S na płaszczyznę...

Ciecze, ciała stałe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1015

elektronów wspólnych dla sąsiadujących atomów, tworząc tzw. wiązania kowalencyjne. Rysunek prezentuje rzut...

Biomechanika - wykłady cz.3

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr inż. Leszek Nosiadek
 • Biomechanika
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3535

prostych prostopadłych do tej prostej (tzw. rzut prostokątny) – jedna składowa. wektor rzutowany kierunek...

Podstawowe obliczenia geodezyjne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Jerzy Szczodrowski
 • Geodezja
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 5383

wykorzystując zależności w trójkącie prostokątnym utworzonym z rzutów prostokątnych punktów N i 1 na osie układu...

Konspekt - budownictwo ogóle

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Mariusz Zadworny
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 658
Wyświetleń: 3962

, której wielkość zależna jest od stopnia uszczegółowienia rysunku. W ujęciu geometrycznym rysunek taki jest rzutem...

Geodezja - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1750

wyznaczamy rzut prostokątny K' punktu K na prostą PL i po zaznaczeniu jego położenia szpilką, mierzymy...

Prawo geodezyjne i kartograficzne 

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geodezja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

pomiędzy punktem stanowiącym początek linii pomiarowej a  rzutem prostokątnym mierzonego szczegółu...