Rzut prostokątny - strona 7

Starożytny Rzym - literatura, architektura, malarstwo, filozofia, praw...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia starożytna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6916

Część "Malarstwo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: dekoracje, przedmioty o charakterze ludowym, mozaika, portret. Część "Prawo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: początki prawa, ustawa XII tablic, procedura sądowa w okresie republiki, Edykt Karakalli, Ius gentium, Gaius, Ius civile, Iu...

Teoria na kolokwium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 539
Wyświetleń: 3045

N', • punkt izocentryczny zdjęcia f', • główny punkt zbiegu Z'. Punkt główny zdjęcia O' jest rzutem...

Mechanika - Statyka pdf

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4277

nazywać będziemy rzuty prostokątne siły na odpowiednie osie układu współrzędnych x,y. Składowe r r r Px...

Egzamin inżynierski - pytania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Egzamin inżynierski
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 2667

rzutowy 5. Podstawową zasadą wyboru liczby rzutów prostokątnych potrzebnych do odwzorowania rysunkowego...