Rzut środkowy na płaszczyznę - strona 11

Przygotowanie do egzaminu 15

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

Zdefiniować moment siły względem punktu na płaszczyźnie oraz podać wzory do jego obliczenia...

Środki ciężkości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. Wiesław Niedbalski
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2205

figury płaskiej na płaszczyznę jest środkiem ciężkości rzutu tej figury na daną płaszczyznę. Pierwsze...

Geometria wykreślna - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geometria wykreślna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3185

pionowo-rzutującej metodą obrotu. Dane są rzuty trójkąta ABC leżącego na płaszczyźnie dowolnej. Wyznaczyć...

Przygotowanie do egzaminu 08

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zdzisław Lindemann
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

równowagi sumy rzutów sił na dowolny kierunek, oprócz składników odpowiadających rzutom wyjściowego układu...

Mimośrodowe rozciąganie - ćwiczenia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 980

i płaszczyzn utworzon przez ko ce wektorów napr e normalnych. Rzut jej pobocznicy na płaszczyzn przekroju...

Inne rodzaje odwzorowań-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr hab. inż. Andrzej Klewski
 • Geomatyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

jest w pasach po 6 lub 3 stopnie w długości geograficznej z południkiem środkowym stycznym do powierzchni walca...