Badanie warunków geometrycznych oraz stanu mechanizmów i optyki teodolitu i niwelatora

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2835
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie warunków geometrycznych oraz stanu mechanizmów i optyki teodolitu i niwelatora - strona 1 Badanie warunków geometrycznych oraz stanu mechanizmów i optyki teodolitu i niwelatora - strona 2 Badanie warunków geometrycznych oraz stanu mechanizmów i optyki teodolitu i niwelatora - strona 3

Fragment notatki:


Temat nr 2 Badanie warunków geometrycznych oraz stanu mechanizmów i optyki teodolitu i niwelatora 1. Sprzęt Teodolit Zeiss Jena Theo 010 z libelą kolimacyjną,  teodolit Theo 10A, tarcza celownicza, szkicownik,  dzienniki do pomiaru kątów, Niwelator libelowy i samopoziomujący, łaty, żabki, szkicownik, dzienniki  do niwelacji  2. Miejsce odbywania ćwiczeń Sala III G. 3. Cel ćwiczeń  Badanie warunków geometrycznych teodolitu z libelą kolimacyjną  i z automatycznym poziomowaniem  indeksu kręgu pionowego oraz warunków geometrycznych niwelatora libelowego i samopoziomującego 4. Opis zagadnienia A. Teodolit Jednym z czynników zapewniających określoną dokładność pomiaru jest sprawność użytego do pomiaru  instrumentu.   Przedmiotem   naszych   rozważań   będzie   teodolit   optyczny,   z   jedno-  lub   dwumiejscowy  systemem odczytowy. Sprawnym teodolitem będziemy nazywać instrument, który spełnia teoretyczno  założenia   konstrukcyjne,   czyli   jest   pozbawiony   usterek   mechanicznych,   optycznych   i   błędów  instrumentalnych. Trudno oczekiwać, aby instrument był absolutnie bezbłędny, gdyż po pewnym czasie,  skutkiem wielu czynników zewnętrznych (np: transport, temperatura, naprężenia wewnętrzne materiału,  z   którego   jest   wykonany   dany   sprzęt),   działania   urządzeń   mechanicznych   i   pewne   warunki  geometryczne mogą zostać zakłócone. Wzajemne położenie niektórych elementów optycznych skutkiem  wyżej wspomnianych czynników także może ulec zmianie. Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu obejmuję zatem trzy grupy czynności  usunięcie uszkodzeń mechanicznych  konserwację elementów optycznych,  rektyfikację warunków geometrycznych, Do rektyfikacji  warunków geometrycznych   teodolitu   można   przystąpić   po uprzednim  usunięciu  uszkodzeń mechanicznych  i należytej  konserwacji elementów optycznych.  Wpływ  pewnych błędów  można wprawdzie eliminować drogę odpowiednich metod pomiaru (najczęściej przez pomiar w dwóch  położeniach lunety), ale ogólnie dąży się do tego, aby drogą rektyfikacji eliminować stwierdzone błędy  instrumentalne, sprowadzające ich niekorzystny wpływ praktycznie do zera. Uszkodzenia mechaniczne Przed   przystąpieniem   do   konserwacji   elementów   optycznych   i   rektyfikacji   warunków  geometrycznych należy stwierdzić i ewentualnie usunąć uszkodzenia mechaniczne instrumentu, spodarki  i statywu.  Przyczyny   powstawania   uszkodzeń   mechanicznych   są  różne.   Najczęściej   ulega   uszkodzeniu 

(…)

…, który działa na zasadzie dwóch par klinów optycznych lub
dwóch płytek płaskorównoległych.
Błąd paralaksy systemu odczytowego
W dwumiejscowym systemie odczytowym występują dwa rodzaje błędu paralaksy:
paralaksa pomiędzy dwoma obrazami podziału kręgu A i B,
– paralaksa pomiędzy obrazami podziału (A i B) a obrazem mikrometru.
Błąd paralaksy pomiędzy dwoma obrazami podziału kręgu A i B występuje wówczas, gdy obraz części
A nie tworzy się w płaszczyźnie części B. Obrazy kresek górnych i dolnych nie są jednocześnie
jednakowo ostre.
Błąd paralaksy pomiędzy obrazem podziału kręgu A i B a obrazem mikrometru powstaje wówczas,- gdy
obraz podziału kręgu (A i B) nie tworzy się w płaszczyźnie skali. Obraz podziału kręgu (A i B) i obraz
mikrometru nie są jednocześnie jednakowo ostre
Błąd runu
W dwumiejscowym systemie…
… wysokości
statywu, powinny pewnie dociskać okucia elementów drewnianych. W przypadku stwierdzenia
zerowania gwintu śrub motylkowych statyw jest niesprawny. Uszkodzone śruby należy wymienić.
Sprawdzenie systemu odczytowego
Po przeglądzie i ewentualnej konserwacji elementów mechanicznych i optycznych teodolitu należy
sprawdzić, czy system odczytowy jest wolny od dwóch podstawowych błędów: błędy paralaksy…
… w oparciu o kolimator. W takich przypadkach zakładamy, że kolimator ten jest w pełni
sprawny i został przed rektyfikacją także sprawdzony metodami podanymi
Warunek libel
W ramach tego warunku należy sprawdzić i zrektyfikować wszystkie libele umieszczone na
alidadzie, oprócz libeli kolimacyjnej i ewentualnie libeli na lunecie, którą rektyfikujemy przy usuwaniu
błędu miejsca zera. Libele na alidadzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz