Rusini

Słowianie wschodni i narody bałkańskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1288

. Do Słowian wschodnich zalicza się obecnie: Białorusinów, Rosjan, Ukraińców i Rusinów. Białorusini (Беларусы...

Sposoby uczenia się

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Dominika Jastrzębska
 • Metodyka edukacji wizualnej i kulturalnej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

wychowawczym (źródła: John Rusin, Ernest Linde, pedagogowie niemieccy: Heinrich Scharrelmann i Fritz Gansberg...

Unia Brzeska 1596 rok - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1757

pozyskania Rusinów książe kijowski Konstanty Okstrowski: tamtejszy lobbysta; nie zaproszono go na finalne...

Związek ustrojowy Polski z Litwą

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

nad nimi kulturalnie Rusinami. Jednak staroruski nadal był językiem urzędowym WKL. Przyjęcie prawosławia groziło...

Satyra i Fraszki

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
 • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1645

Rusin - złodzieje. [Jan z Kijan] „Fraszki nowe Sowizdrzałowe” w wyborze. Kraków 1615 r. 11 O Niemcu...

Słowianie Wschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

(także w krajach sąsiednich: w Rosji, Białorusi, Polsce, Słowacji i Mołdawii). Ukraińcy są potomkami Rusinów...