Ruchy masowe - strona 11

Wietrzenie skał

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geomorfologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

i zmniejszenie ich odporności na działanie innych czynników niszczących (erozja wodna, wiatrowa, glacjalna, ruch...

Kolokwium USTAWY

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi; 3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów...

Totalitaryzm, Sobór Watykański II

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr hab. Maria Zmierczak
  • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

, w ideologii imperializmu, wreszcie - w powstaniu społeczeństwa i ruchów masowych, ruchów, które pozbawiają...

Fizjografia - wykład 2

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
  • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

, wsiąkającą, przez śnieg, lód lodowcowy, wiatr i działalność człowieka - m.in. ruchy masowe - osuwiska, obrywy...