Ruch postępowy - strona 5

Ruchy bryły - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Tadeusz Lewiński
 • Mechanika konstrukcji
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

prostej i jednocześnie przemieszcza postępowo wzdłuż tej prostej. Ruch postępowy jest to ruch...

Ruch falowy-wzory

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Janusz Chrzanowski
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1358

ruchów: - drgań harmonicznych cząsteczek ośrodka i ruchu postępowego (V,a) Podział fali: podłużna...

Fizyka - fale mechaniczne

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

jest to, że przenoszą energię poprzez materię dzięki przesuwaniu się zaburzenia w materii a nie dzięki ruchowi...

Mechanika - wyklad 12

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2205

postępowych o prędkościach v1 i v2 jest ruchem postępowym prędkości v v = v1 + v 2 Prędkość liniowa ruchu...

Wykład i pomoce na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Andrzej Pochanke
 • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1316

w przestrzeni w współrzędnych naturalnych a) t =ω⋅t 11. Ruch postępowy ciała sztywnego – definicja...

Dunamika - wyk

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Dynamika i Ochrona Brzegów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1218

Z wzoru (52) Praca sił przyłożonych do ciała sztywnego Praca sił zewnętrznych w ruchu postępowym dri ai ai...