Rozumowanie indukcyjne - strona 14

Definicja zjawiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

jest to rozumowanie, którego wniosek stwierdza jakieś własności statystyczne pewnej populacji. Przesłanki zaś...

Formułowanie hipotez i pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 469
Wyświetleń: 3493

empirii konsekwencji twierdzenia teoretycznego. Dedukcja- logiczne rozumowanie polegające na wywodzeniu...

Pojęcia z filozofii

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1561

rozumowaniem i jednocześnie zapoczątkowując spór racjonalizmu z empiryzmem. Eleata Parmenides pierwszy...

Modele ekonomiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2023

się na empirycznej analizie rzeczywistości. Wnioskowanie dedukcyjne jest rozumowaniem teoretycznym, polegającym...