Formułowanie hipotez i pytań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4053
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formułowanie hipotez i pytań - strona 1

Fragment notatki:

Formułowanie hipotez i pytań badawczych Atkinson i Birch sformułowali następujące twierdzenia teoretyczne:
osoby charakteryzujące się silniejszym motywem osiągnięć niż motywem unikania porażki podnoszą swój poziom aspiracji po osiągnięciu sukcesu, a obniżają go po odniesieniu porażki.
Osoby charakteryzujące się silniejszym motywem unikania porażki niż motywem osiągnięć podnoszą swój poziom aspiracji po odniesieniu porażki, a obniżają po osiągnięciu sukcesu. Hipoteza jest zdaniem wyprowadzonym z teorii, które odnosi się do warunków empirycznych pozwalających na zweryfikowanie teorii. Hipoteza: służy weryfikacji empirycznej twierdzeń teoretycznych
zawiera zmienne obserwowalne( wskaźniki zmiennych nieobserwowalnych)
określa warunki, w których twierdzenie teoretyczne może zweryfikować się w świecie empirycznym
jest formułowana tylko w badaniach teoretycznych- weryfikacyjnych. Hipotezę formułujemy tylko wtedy, gdy chcemy zweryfikować teorię lub jakieś twierdzenie w jej obrębie. Należy zatem ograniczyć budowanie hipotez do badań teoretycznych, w których dedukcyjnie wyprowadzamy konsekwencje twierdzeń ogólnych, czy inaczej szukamy w świecie empirii konsekwencji twierdzenia teoretycznego. Dedukcja - logiczne rozumowanie polegające na wywodzeniu oczekiwań i hipotez z twierdzeń ogólnych. Schemat dedukcji pojawia się też wtedy, kiedy na podstawie teorii przewidujemy losy jej przedmiotu w świecie empirycznym. Hipoteza będzie sprawdzalna gdy :
zawiera tylko zmienne obserwowalne ( nie zawiera zmiennych nieobserwowalnych)
warunki empiryczne, do których się odnosi są realistyczne, możliwe do spełnienia
formułując hipotezę mamy materiał dokumentujący trafność zawartych w nich procedur pomiarowych
będzie zawierać informacje, o tym jaki wynik pozwoli ją uznać za nieprawdziwą Gdy hipoteza ulega falsyfikacji w trakcie badań empirycznych to :
przesłanki, na których została zbudowana okazały się fałszywe, czyli niemożliwe do zrealizowania
twierdzenie, które weryfikuje okazało się fałszywe
twierdzenie i przesłanki okazały się fałszywe Gdy hipoteza zostaje uznana za prawdziwą rośnie prawdopodobieństwo, że twierdzenie jest prawdziwe, a przynajmniej pojawia się pewność, że w warunkach stworzonych w tym badaniu okazało się prawdziwe. Nie ma natomiast pewności, że twierdzenie jest prawdziwe w odniesieniu do wszystkich prób empirycznych póki nie zostanie im poddane. Jest tak, ponieważ o prawdziwości twierdzenia możemy orzekać jedynie ze względu na fakty, do których hipoteza została dobrana. Badania eksploracyjne są to badania prowadzące do budowania teorii. Co robimy, gdy prowadzimy tzw. badania eksploracyjne? Na pewno nie formułujemy hipotezy, bo nie mamy z czego jej wyprowadzić. Taka sytuacja oznacza, że czegoś nie wiemy. Kiedy czegoś nie wiemy to stawiamy pytania.

(…)

… rozpoczynające się od partykuły pytajnej, która zawiera zmienne obserwowalne oraz algorytm poszukiwania odpowiedzi. Pytania badawcze nie zawierają zmiennych nieobserwowalnych. Pytanie dopełnienia jest zdaniem rozpoczynającym się od partykuły pytajnej „jak, ile, czym, dlaczego” itp., które formułuje się w celu uzupełnienia brakującej wiedzy. Formułując to pytanie wiemy, że np. związek między zmiennymi zachodzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz