Roztwór właściwy

Destylacja-emulgacja, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. inż. Paweł Glibowski
  • Technologia żywności
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1309

ROZTWORY WŁAŚCIWE KOLOIDY EMULSJE ZAWIESINY Poniżej 10-9 m (poniżej 1 nm) 10-9 -10 -7 m (1-100 nm) 10 -7 10...

Woda-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539

w procesach technologicznych, czynnik myjący, czyszczący itp. Roztwory właściwe zawierają cząstki rozpuszczone...

Rozpuszczalność - reakcje

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Paweł Perkowski
  • Chemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

zalicz się je do koloidów, a nie do roztworów właściwych. Koloid jest stabilizowany poprzez solwatację...