Roztwór właściwy

note /search

Destylacja-emulgacja, sem IV

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Technologia żywności
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1316

ROZTWORY WŁAŚCIWE KOLOIDY EMULSJE ZAWIESINY Poniżej 10-9 m (poniżej 1 nm) 10-9 -10 -7 m (1-100 nm) 10 -7 10...

Woda-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 105
Wyświetleń: 539

w procesach technologicznych, czynnik myjący, czyszczący itp. Roztwory właściwe zawierają cząstki rozpuszczone...