Rozród - strona 23

Motywacja ćwiczenia

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2170

rozrodu i różnorodnymi formami ich przejawiania się - potrzeba dystansu psychologicznego - nieustannego...

Motywacja - omówienie

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1771

rozrodu i różnorodnymi formami ich przejawiania się - potrzeba dystansu psychologicznego - nieustannego...

Chemia wody egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Chemia wody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1232

zmiany w litoralu, a także deficyty tlenowe, powodują znaczne pogorszenie warunków tarła i rozrodu ryb...

Egzamin z biologii

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1323

rozrodu, w którym rozrodcze larwy ulegają przedwczesnemu rozwojowi b) lokomocji u niektórych pierwotniaków...

Polityka ekologiczna

 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 5124

, jak również miejsca rozrodu i regularnego przebywania 19 gatunków zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem. W 2000...

Testy Polska w UE

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • dr Małgorzata Czermińska
 • Polska w Unii Europejskiej
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 4767

Strefa wolnego handlu- jest to najniższa forma integracji. Kraje te zniosły cła i ograniczenia w handlu wzajemnym NAFTA ,CEFTA ,EFTA(1960)-4 kraje ,które nie są w Unii(Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria i Islandia.).Zniosły cła ale na towary przemysłowe, na niektóre towary rolne cła pozostały. ...

Notatki na p. ochrony sr. - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA- ogół naturalnego pochodzenia elementów biotycznych i abiotycznych (nie roślin i nie zwierząt) poddanych oddziaływaniu człowieka i przez to działanie przekształconych. ŚRODOWISKO- ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działania człowie...

Polityka ekologiczna - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

, jak również miejsca rozrodu i regularnego przebywania 19 gatunków zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem. W 2000...

Wszystko o ekologii

 • Politechnika Poznańska
 • dr hab. Włodzimierz Siwek
 • Ekologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3059

Ekologia - (gr. oikos = dom + logos = nauka, słowo) nauka o powiązaniach między organizmami żywymi oraz o zależnościach między organizmami żywymi a środowiskiem ich życia. Termin wprowadzony przez niemieckiego biologa  i ewolucjonisty Ernsta Haeckla w 1869 roku, by określić badania nad zwierzęta...