Rozproszenie odpowiedzialności - strona 2

Zachowania prospołeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Dorota Krzemionka-Brózda
 • Podstawy psychologii
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1267

(zinterpretowanie zdarzenia jako nie stanowiącego wypadku) Rozprosz. odpowiedzialności (nieprzyjęcie osobistej...

Praca zespołowa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Austen
 • Trening umiejętności przywódczych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1519

liczebności grupy maleje wkład poszczególnych jej członków. Rozproszenie odpowiedzialności zachęca...

Poziom indywidualny a poziom grupowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

(1969) Anonimowość, rozproszenie odpowiedzialności, wielkość grupy Prowadzi to do utraty tożsamości...

Kultura współdziałania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2135

rozproszeniem odpowiedzialności i samodzielnością pracowników opartą na kontrakcie (wewnątrzsterowne nastawienie...

Billboard - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Krystyna Gutowska
 • Estetyczne aspekty przestrzeni publicznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1155

, niewystarczające dla kompleksowej oceny konsekwencji lokalizacji reklamy, − rozproszenie odpowiedzialności organów...

Prospołeczność-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Barbara Pawłowska
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 896

zdarzenia, Rozproszenie odpowiedzialności - narasta im więcej świadków krytycznego zdarzenia. d...

Psychologia społeczna-pytania

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 791

interpretacja sytuacji kumulacja ignorancji rozproszenie odpowiedzialności 30. Czym różni się efekt uporczywości...

Wypalenie zawodowe-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

, kumulacji ignorancji, rozproszenia odpowiedzialności. 71. Model interwencji kryzysowej Latane i Darleya. 72...

Zachowania w sytuacjach kryzysowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Stojanowska-Borowiec
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

.  ROZPROSZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Badania Batesona i Darley'a, 1970r. Osoby badane prowadziły rozmowę...