Zachowania w sytuacjach kryzysowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania w sytuacjach kryzysowych - strona 1 Zachowania w sytuacjach kryzysowych - strona 2 Zachowania w sytuacjach kryzysowych - strona 3

Fragment notatki:

ZACHOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD KOSZTÓW UDZIELENIA I ZANIECHANIA POMOCY (Dovidio, za: Wojciszke, 2002) Koszty udzielenia pomocy Koszty małe duże zaniechania małe Różne reakcje: Zachowania innych, Widoczność norm Wycofanie się, Zignorowanie, zaprzeczenie pomocy duże Bezpośrednia interwencja Interwencja pośrednia, Redefinicja kosztów zaniechania PODEJŚCIE NORMATYWNE DO POMAGANIA DWIE NORMY POMAGANIA A. NORMA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ - pomaganie ludziom, których losy zależą od naszych działań. B. NORMA WZAJEMNOŚCI - rewanżowanie się za wcześniej uzyskane przysługi. NA PODSTAWIE JAKICH KRYTERIÓW IDENTYFIKUJEMY WEWNĘTRZNĄ MOTYWACJĘ NORMATYWNĄ?  BRAK PRESJI ZEWNĘTRZNEJ (NAGRÓD I KAR) SKŁANIAJĄCEJ DO PRZESTRZEGANIA NORMY POMAGANIA  BRAK SYMPATII DO OSÓB, KTÓRYM POMAGA SIĘ SYTUACYJNA AKTYWIZACJA NORMY UDZIELANIA POMOCY  „ WIDOCZNOŚĆ NORMY” - Macaulay, 1970; Harvey, Hornstein,1970 Macaulay - Schemat badania W miejscu publicznym postawiono skrzynkę z napisem: „złóż datek dla potrzebujących dzieci” Model demonstrował jedno z dwóch zachowań: 1. ostentacyjnie wrzucał datek 2. ostentacyjnie wahał się i nie wrzucał datku Badano, czy osoby przechodzące obok widziały zachowania modela oraz ile z nich wrzucało datek do skrzynki. Wyniki  wśród osób, które zauważyły zachowanie modela (1 lub 2) 15% wrzucało datek.  Rodzaj zachowania modela (wrzuca - nie wrzuca) nie miał istotnego wpływu na liczbę osób udzielających pomocy.  wśród osób, które nie widziały zachowania modela tylko 4% ofiarowało pieniądze. Harvey, Hornstein - schemat badania Podrzucano portfel z pieniędzmi z listem w środku. Dwie wersje listu(rzekomo pierwszego znalazcy portfela) 1. Znalazca zwraca pieniądze, bo tak mu doradzili znajomi (brak aktywizacji normy pomagania) 2. Znalazca zwraca pieniądze, bo takie zachowanie uważa za słuszne, chociaż inni doradzali mu inaczej (aktywizacja normy)

(…)

… - koncentracja na sobie zmniejsza gotowość do pomagania.
TEORIE EWOLUCJONISTYCZNE
TEORIA DOSTOSOWANIA ŁĄCZNEGO (Hamilton, 1964) -pomaganie osobom bliskim - spokrewnionym jest formą propagowania własnych genów.
TEORIA ALTRUIZMU WZAJEMNEGO (Trivers, 1971) - altruizm wzajemny jest cechą wrodzoną, gdyż na drodze ewolucji doszło do wyselekcjonowania takich osób, które tę cechę posiadają, a która warunkuje przetrwanie gatunku.
Badania Burnsteina (1971) - krótki opis badań
Osoby badane odpowiadały na pytanie komu pomogłyby w wyobrażonych sytuacjach dwóch rodzajów: drobne sprawy oraz poważne sytuacje typu „życie - śmierć”.
Wyniki
 W sytuacjach typu „życie - śmierć” deklarowana gotowość udzielania pomocy zależała od stopnia pokrewieństwa - była tym większa im większe było pokrewieństwo.
 W sytuacjach typu…
… GOTOWOŚĆ
DO POMAGANIA - ludzie w dobrym nastroju pomagają, bo pozytywnie spostrzegają innych ludzi oraz/lub dlatego, że pragną przedłużyć sobie pozytywne samopoczucie.
 ROLA CZASU (POŚPIECH) - badania Darley'a i Batesona ,1973 r. Badanymi byli klerycy przygotowujący kazanie o miłosiernym Samarytaninie. Manipulowano czasem: połowa badanych musiała śpieszyć się na kazanie, połowa nie. W bramie leżał…
… GOTOWOŚĆ
DO POMAGANIA - ludzie w dobrym nastroju pomagają, bo pozytywnie spostrzegają innych ludzi oraz/lub dlatego, że pragną przedłużyć sobie pozytywne samopoczucie.
 ROLA CZASU (POŚPIECH) - badania Darley'a i Batesona ,1973 r. Badanymi byli klerycy przygotowujący kazanie o miłosiernym Samarytaninie. Manipulowano czasem: połowa badanych musiała śpieszyć się na kazanie, połowa nie. W bramie leżał…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz