Rozpoznawanie złoża

Pojęcie i cele koncesji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Nowicki
  • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 91
Wyświetleń: 924

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • mgr Hanna Spasowska
  • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

lub rozpoznawaniu złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż wykonywaną w granicach obszarów morskich RP, w zakresie...