Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 50

Postacie czynności prawnych1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

dotarło do adresata, nie traci ono swojej mocy, chyba, że co innego wynika z jego treści, ustawy...

Ustrój polityczny Francji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

poszczególnych instytucji. premier wydaje dekrety stanowiące rozporządzenia, kontrasygnowane...

Młodociani - ustawa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

. § 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie...

Podstawy teoretyczne prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

. Niezbędnym warunkiem uzyskania przez rozporządzenie mocy prawnej jest jego ogłoszenie w Dzienniku Ustaw...

Akt prawny - definicja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Siudym
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1806

. W naszych warunkach te dwa pojęcia oznaczają to samo. Aktem normatyw- nym jest ustawa, rozporządzenie i in. Akt...