Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 31

Wykład 1 z podstaw prawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Sylwia Morawska
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1526

można więc spotkać np. „ustawę o zmianie ustawy (...)" albo „rozporządzenie o zmianie rozporządzenia". Zachowanie...

Wykłady prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Podstawy prawa UE
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2401

prawotwórczą np. konstytucja, ustawy (np. ustawa o usługach biur turystycznych), rozporządzenia. Typowe...

Francja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Współczesne systemy ustrojowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1498

rozporządzenia z mocą ustawy). - rozporządzenia wykonawcze, służące realizacji ustaw, mają moc niższą niż ustawy...

Kompetencje RM i Prezesa RM

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 637

, ale w dużej mierze konkretyzują powyższe zadania. Są to: zapewnia wykonanie ustaw oraz wydaje rozporządzenia...

Pojęcia administracji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

, ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Źródłami...

Formy prawa obowiązującego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1659

- ratyfikowane umowy międzynarodowe - prawo europejskie - ustawy -rozporządzenia - akty prawa miejscowego...

Testy- pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Dorota Benduch
 • Prawo finansowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2170

umieszczona w akcie normatywnym określałaby tzw. derogatio legis: a) traci moc rozporządzenie ministra...