Rozporządzenie z mocą ustawy przykład - strona 16

Prezydent - omówienie (I sem)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Dominika Tykwińska-Rutkowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784

w procedurze legislacyjnej - może zainicjować ten proces, może wydać rozporządzenie z mocą ustawy , wydaje...

Reguły kolizyjne - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Karol Dobrzeniecki
 • Wykładnia prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 840

i rozporządzenie, ale póxneijsze rozporządzenie nie uchyla ustawy 3. merytoryczna - lex specialis derogat legi...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805

: Konstytucja Ustawy lub rozporządzenia z mocą ustaw, umowy międzynarodowe , dekrety. Rozporządzenia wykonawcze...

Prawo przedmiotowe i podmiotowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1169

do wydania rozporządzenia, którą odnajdujemy w ustawie = upoważnienie Rozwija i uszczegóławia ustawy...

Gdzie szukać aktów prawnych

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Marian Szpakowski
 • Prawo wodne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

.: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, ustawy, rozporządzenia, rozporządzenia z mocą ustawy, teksty jednolite...