Źródła prawa administracyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa administracyjnego - strona 1 Źródła prawa administracyjnego - strona 2

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . Wszystkie źródła prawa administracyjnego należą do kategorii źródeł prawa.
Źródła prawa to akty prawotwórcze / akty tworzenia prawa/.
Akt prawotwórczy - akt tworzony przez organ państwowy lub inny uprawniony podmiot /np. samorząd terytorialny/, który jest wydany na podstawie Konstytucji lub z upoważnienia ustawowego, zawierający normy postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym ,.
Aby uznać dany akt prawny za prawotwórczy musi być w nim choćby jedna norma genera l no-abstrakcyjna. Norma generalna - adresat jest określony generalnie np.: w znaczeniu „każdy” - art. 83 Konstytucji RP.
Inna postać generalnego adresata to wyraźnie określony adresat / może to być grupa np. lekarze - zobowiązani do zachowania tajemnicy lekarskiej lub mieszkańcy wszystkich gmin ale nie jednej konkretnej gminy/.
Norma ma charakter abstrakcyjny -norma ma aktualny charakter, określony jest wzór pewnego powtarzającego się postępowania. Jest to norma wielokrotnego użytku. Źródła prawa mogą być dwojakiego rodzaju : Mogą mieć charakter powszechnie obowiązujący
wewnętrzny.
Powszechnie obowiązujące - źródła są zróżnicowane co do terenu na którym obowiązują:
teren całego kraju
akty prawa miejscowego - na terenie działania organu lokalnego który je wydał.
Źródła prawa państwowego mają charakter hierarchicznego podporządkow a nia :
Konstytucja Ustawy lub rozporządzenia z mocą ustaw, umowy międzynarodowe , dekrety.
Rozporządzenia wykonawcze.
Akt niższy musi być zgodny z aktem wyższym. Akty powszechnie obowiązujące prawa miejscowego: Rozporządzenia ,
uchwały jako akty prawa miejscowego,
zarządzenia.
Organy wydające - Rada Gminy , Rada Powiatu , Sejmik Województwa, Wojewoda.
Ze względu na rodzaj upoważnienia ustawowego mówimy o trzech rodzaja ch przepisów pr a wa miejscowego : 1. przepisy wykonawcze,
2. przepisy porządkowe,
3. przepisy ustrojowo-organizacyjne.
Przepisy wykonawcze - decyduje ustawodawca poprzez delegację ustawową - upoważnienie .
Upoważnienia do stanowienia aktów wykonawczych:
1/. upoważnienie obligatoryjne, 2/. upoważnienia fakultatywne. Upoważnienie obligatoryjne - ustawodawca zobowiązuje wskazany podmiot do uregulowania kwestii. Ustawa może być regulacją pełną (wyczerpującą ) i nie zawiera delegacji do wydawania przepisów wykonawczych, lub ustawa może nie regulować wszystkich szczegółów - taka

(…)

… zasygnalizowanych problemów .
Upoważnienie fakultatywne - ustawodawca uprawnia wskazany podmiot i pozostawia jego woli celowość wydania przepisów.
Są formułowane częściej gdy przepisy wykonawcze mają być wydane w ramach aktów prawa miejscowego. Chodzi o to, żeby regulacja uwzględniała lokalny charakter. np. prawo wodne zawiera delegację dla wojewody do wydania przepisów wykonawczych. Na terenie koryta rzeki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz