Prezydent - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezydent - omówienie (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

PREZYDENT RP
Prezydent jest organem władzy wykonawczej, obok RM na czele z Prezesem - nie możemy przesądzić, że jest tym organem.
Zasada dualizmu funkcjonowania - prezydenta z RM - domniemanie kompetencji na rzecz RM na czele z Prezesem
Toczy się spór na temat czy prezydent jest organem administracji publicznej. Prezydent łączy zakres władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, w literaturze proponuje się wyróżnienie 3 podstawowych funkcji:
Funkcja reprezentatywna i symboliczna
W stosunkach zewnętrznych- ratyfikacja umów międzynarodowych oraz ich wypowiadanie
Mianowanie i odwołanie przedstawicieli RP, przyjmuje też przedstwiecieli innych państw
Współdziała z Prezesem Rm i Ministrem ds. spraw zagranicznych Funkcja arbitra
Czuwanie nad konstytucyjną ciągłością państwa
Ingeruje gdy zostają zakłócone stosunku pomiędzy sejmem a RM
Funkcja administracyjne, wykonawcza
Udział w polityce państwa, wykonywanie ustaw - podstawa do kwalifikowania prezydenta do organów administracji publicznej
Podfunkcje:
Stanowienie prawa - uczestniczy w procedurze legislacyjnej - może zainicjować ten proces, może wydać rozporządzenie z mocą ustawy , wydaje zwykłych rozporządzeń, został upoważniony do rozporządzenia stanu wyjątkowego; wydaje też akty wewnętrznie obowiązujące: zarządzenia, postanowienia - w niektórych przypadkach kontrasygnata Prezesa RM
Obsadzanie podstawowych stanowisk w państwie - czasami obsadza na wniosek innego organu np. Prezes NBP , ministra; czasami na podstawie szczególnych regulacji prawnych np. obsadzanie stanowisk sędziowskich ; czasem działa w ramach własnej gestii np. szef Kancelarii Prezydenta
Wydawanie aktów indywidualnych - nadanie obywatelstwa, wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa, nadaje ordery i odznaczenia, ułaskawienie (inne niż decyzja administracyjna) Prezydent jest organem administrującym - znaczenie funkcjonalne
Ponosi odpowiedzialność przed TS ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz