Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 90

Prawo konstytucyjne URZ

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1708

, w których mogą być stanowione normy powszechnie obowiązującego prawa, to rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy (może je wydać...

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Jan Wojtyła
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966

we wszystkich krajach wspólnoty. Rozporządzenie UE jest źródłem prawa i ma pierwszeństwo przed ustawą - jest to zawarte...

Zakaz retroakcji prawa karnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

możliwości ukarania danej osoby na mocy „zasad ogólnych prawa uznanych przez narody cywilizowane...

Prawo skrypt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

ustawy (Prezydent RP) - rozporządzenia wykonawcze - akty prawa miejscowego - uchwały kolegialnych...

Obowiązywanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

, rozporządzenia, akty prawa miejscowego (specyficzna grupa)  lokalne: np. samorządowe: obowiązują na terytorium...