Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - strona 1 Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Regulacje prawne powinny chronić przed „faulami”:
Nasze regulacje nie są bardzo rozbudowane, a Np. W USA są Art. 81, 82 traktatu: swoboda działalności jest tam propagowana Moja swoboda nie może wchodzić w konflikt ze swobodami innych
Ustawa „O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” - miała 7 nowelizacji - reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności w:
Produkcji przemysłowej
Produkcji rolnej
Budownictwie
Handlu i usługach
W interesie publicznym przedsiębiorców oraz klientów
Czyn nieuczciwej konkurencji - działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta - ustawa z 1993 roku.
Rozporządzenia rady numer 1 z 199…. roku i z 2001 roku
Art. 81 i 82 traktatu
Intencją jest, żeby konkurencja na wolnym rynku nie została zachwiana, zwraca się uwagę, że reguły te powinny być jednolite we wszystkich krajach wspólnoty.
Rozporządzenie UE jest źródłem prawa i ma pierwszeństwo przed ustawą - jest to zawarte w traktacie akcesyjnym i artykule 92 w konstytucji .
Jeśli twierdzę, że przepis narusza dobre obyczaje to należy wskazać, jakie.
Przedsiębiorca 3 definicje błąd legislacyjny
Zagraniczne osoby wchodzące na nasz rynek korzystają z naszych regulacji prawnych.
Czyny nieuczciwej konkurencji:
Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające klientów w błąd, co do tożsamości. Np. Philips i podróbka Philipsa, wino Chinzano i Chin Chin .
Używanie firmy, nazwy, godła wcześniej używanego, jeśli było zastrzeżone Np. Akademia Prawa Jazdy, Uniwersytet robotniczy .
Jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem może wprowadzić w błąd trzeba to zmienić.
W przypadku likwidacji i podziału, Np. Wedel (produkował dobre czekoladki) - zakłady 22 lipca (w kraju), a na zachodzie (Wedel) :
1956 roku - zakazano stosować nazwę Wedel
Np. Firma Akwa, Nazwy zespołów
Opatrywanie towarów lub usług oszukańczym oznaczeniem geograficznym - kiedyś nie pisano gdzie powstał ten produkt. Np. Adidasy wyprodukowane w Bangladeszu i inne droższe .
Używanie oznaczeń z dodatkiem: rodzaj, typ. Np. studia MBA .
Błąd, co do pochodzenia danego wyrobu, Np. wina które są rozlewane w Polsce charakteryzują się zielonym kolorem banderoli, a niebieska banderola to rozlewane za granicą. na etykiecie powinno pisać gdzie wino jest butelkowane . Zatajenie ryzyka, Np. teczka która ma 30 lat gwarancji, dachówki, które mają 50 lat gwarancji .
Nieudzielanie informacji o ryzyku stosowania produktu.

(…)

…, dachówki, które mają 50 lat gwarancji.
Nieudzielanie informacji o ryzyku stosowania produktu. Np. sugestywność reklam leków
Wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu, które może wprowadzać w błąd. Np. na Targowiskach pod Łodzią.
Przekazanie, ujawnienie cudzych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa, albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej:
Tajemnica przedsiębiorstwa - nieujawnione informacje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz