Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - strona 1

Fragment notatki:

zwalczanie nieuczciwej konkurencji . zakres podmiotowy. Przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy , są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową uczestniczą w działalności gospodarczej. zakres przedmiotowy. Ustawa reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach - w interesie publicznym, przedsiębiorców oraz klientów, a zwłaszcza konsumentów.
Wymień czyny nieuczciwej konkurencji zawarte w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług,
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,
naśladownictwo produktów,
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,
utrudnianie dostępu do rynku,
przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną,
także nieuczciwa lub zakazana reklama,
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej
oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz