Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 76

Notatki(2) - Prawo

 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi. Aktami prawa...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

powszechnie obowiązujących źródeł prawa w Dzienniku Ustaw, a pozostałych aktów w Monitorze Polskim. Rodzaje...

Obowiązywanie prawa - Reguły kolizyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1253

, mają one treść: „traci moc ustawa z dnia… o …”, „uchyla się rozporządzenie…”, derogacja milcząca = derogacja...

Źródła prawa wczesnonowożytnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

- od czasów Piotra I: ustawa wojskowa z 1716, morska 1720, wekslowa 1729 § 6 - Źródła prawa w innych państwach...

Rodzaje źródeł-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Rodzaje źródeł I. Uwagi wstępne źródła prawa to fakty uznawane w danym systemie prawnym za fakty...