Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa - strona 1 Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa - strona 2 Skrypt z Teorii i Filozofii Prawa - strona 3

Fragment notatki:

Wykaz zagadnień na zaliczenie ćwiczeń z Teorii i Filozofii Prawa
1. Metafizyka klasyczna a scjentyzm 1
2. Naturalizm i antynaturalizm poznawczy 1-2
3. Kognitywizm i nonkognitywizm 3
4. Teoria a filozofia prawa 3
5. Jusnaturalizm – pojęcie i typologia koncepcji 3-4
6. Proceduralne prawo natury (Fuller, Rawls) 4-5
7. Prawo naturalne o zmiennej treści (Radbruch) 5
8. Ogólne założenia pozytywizmu prawnego 5-6
9. Pozytywizm legalny K.Bergbohma 6
10. Pozytywizm G.Jellinka 6-7
11. Pozytywizm J.Austina 7
12. Pozytywizm miękki H.L.A. Harta – ogólne założenia 7
13. Rodzaje reguł prawnych w koncepcji hartowskiej 7-8
14. Normatywizm H.Kelsena – główne tezy 8-9
15. System statyczny i dynamiczy w koncepcji kelsenowskiej 9
16. Integracyjna filozofia prawa R.Dworkina – ogólne założenia 9-117. Reguły a zasady w koncepcji dworkinowskiej 10
18. Pozytywizm instytucjonalny 10-11
19. Realizm amerykański 11-12
20. Szkoła wolnego prawa i socjologizm 12-13
21. Psychologizm L.Petrażyckiego 13-14
22. Realizm skandynawski 14-15
23. Teoria krytyczna Szkoły Frankfurckiej 15-16
24. Teoria komunikacyjna J.Habermasa 16-17
25. Strukturalizm w znaczeniu wąskim i szerokim 17-18
26. Poststrukturalizm i postmodernizm 18-19
27. Neopragmatyzm R.Rorty'ego 19-20
28. Ekonomiczna Analiza Prawa 20
29. Pojęcie wykładni prawa, teorii wykładni, ideologii wykładni 20
30. Klaryfikacyjna i derywacyjna koncepcja wykładni 21
31. Koncepcja racjonalnego prawodawcy L.Nowaka 21
32. Hermeneutyka prawnicza – podstawowe założenia 21-22
33. Komunitarystyczne ujęcie społeczeństwa i prawa 22-23
34. Praworządność formalna i materialna 23
35. Pozytywistyczne i niepozytywistyczne koncepcje państwa prawa 23-24
36. Sądowe tworzenie prawa 24
1
1. Metafizyka klasyczna a scjentyzm,
Metafizyka klasyczna – składa się z trzech tradycji:
a/ greckiej
b/ rzymskiej
c/ bliskowschodniej (semickiej)
Metafizyka klasyczna z judaizmu wzięła wizję wszechświata (kosmetologia). Logocentryzm
– istnieje logika, nawet Bóg nie jest w stanie sprawić, że 2+2 nie równa się 4. Wszystko jest
wpisane w logikę wszechświata. Bóg tworzył od najmniej ważnych rzeczy (niebo) po
najważniejsze (ziemia). Człowiek jest najważniejszy o ile podąża drogą wyznaczoną przez
logos. Z Grecji wzięła ideę paidei – samodoskonalenie się. Złączyła się ona z żydowską wizją
życia po śmierci. Z Rzymu wzięła Imperium (filozofia wielkiego państwa, życie ma sens gdy
poświęca się je państwu i za to będzie nagroda). Władza pastoralna – pasterz panuje nad
owcami, owce są głupie dlatego podążają za pasterzem. Owca nie rozumie sensu swojego
istnienia. Myśli, że futro jest dla niej żeby było jej ciepło. Pasterz natomiast wie, że futro nie
jest dla owcy i dlatego się ją goli. W 15 w. filozofia ta zaczyna się kurczyć m.in. z powodu
Galileusza i Kopernika. Logos – prawo pochodzi od Wszechświata. Wykorzystuje się gnozę i
egzegezę. Metafizyka klasyczna to przekonanie, że podstawą prawny ma być wiara. Została
wyparta przez scjentyzm.
Scjentyzm – przedmiotem poznania jest ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz