Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 66

PRAWO UE - wykady - Prawo

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

się, że jeżeli przedstawione są na mocy umocowania z TWE→ to wówczas mogą stanowić źródło prawa wspólnotowego; większość...

Czas trwania autorskich praw majątkowych

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Izabela Ignasiak
  • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia...

Prawo-definicje

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1813

mających na celu powstanie, zmianę lub zniesienie istniejącego prawa i jest to działanie celowe. Źródła...

Kodeks zobowiązań i handlowy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 812

de Berier. W 1933 roku został wydany w formie rozporządzenie prezydenta z mocą ustawy. Kodeks...

Prawo mediów - notatki z wykładów

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1064

, nie jest to jednak regułą. Pojęcie prawa autorskiego zostało wprowadzone ustawą w 1926 r. przez Fryderyka Zolla...

Prawo gospodarcze 11 wykładów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2450

oraz rozporządzenia. To wyliczenie jest zamknięte. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są na obszarze działania...