Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 60

Wstęp do nauki o państwie i prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bartłomiej Secler
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3836

unormowania Pozycja, jaką zajmuje w systemie prawa (np. pozycja ustawy jest wyższa niż rozporządzenia) Budową...

Ministrowie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

- spersonifikowanie urzędu i stanowiska ministra poprzez uchylenie z mocy prawa rozporządzenia atrybucyjnego z chwilą...

Opracowanie pytań egzaminacyjnych 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ewa Stefańska-Sulik
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1596

. Przepisy wykonawcze :normy prawa materialnego zbliżone do rozporządzenia; mają na celu wykonanie ustawy...

Skarga konstytucyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 987

nie oznacza automatycznej utraty mocy przez akt prawa. Stanowi natomiast podstawę skutecznego wykorzystania...

Ogólne zasady stosowania prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

.   Źródłem trudności jest niezwykle ogólne formułowanie prawa, np. "Kto zabija człowieka…" - co znaczy...