Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródło prawa - strona 15

Podstawowe informacje o prawie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

obowiązujących zalicza Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa...

Cechy ustawy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aldona Uziębło
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1491

obowiązujące. Cechy rozporządzenia: -akt powszechnie obowiązujący, stojący w hierarchii źródeł prawa poniżej...

Teoria prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK dr hab. Janusz Koczanowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4774

jest umowa międzynarodowa i trzeba dokonać zmian w ustawie USTAWY - w praktyce najważniejsze źródła prawa...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

wdanym systemie prawa uważa się z źródło norm prawnych; np. ustawa, rozporządzenie, uchwała odpowiedniego...

Rozporządzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

Rozporządzenie - akt wykonawczy w stosunku do ustawy. Akt normatywny wydawany na podstawie ustawy...

Zagadnienia na egzamin Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 329
Wyświetleń: 630

jest dodatkowo transpozycja zawartego w rozporządzeniach prawa do krajowych porządków prawnych ani inne dodatkowe...