Rozporządzenie z mocą ustawy cechy - strona 12

Formy prawa obowiązującego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1687

- ratyfikowane umowy międzynarodowe - prawo europejskie - ustawy -rozporządzenia - akty prawa miejscowego...

Test źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Magdalena Czuba- Wąsowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

w ustawach można stanowić o ………(6) i ………….(7) obywateli. Rozporządzenie jest jednocześnie………….(8...

Pojęcie samorządu powiatowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

lub utworzenia powiatu, w drodze rozporządzenia. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach...

Prawo żywnościowe-wtęp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prawo żywnościowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

jest opublikowanie w „Dzienniku Ustaw RP”. ROZPORZĄDZENIE: Akt normatywny ściśle związany z ustawą, akt wykonawczy...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1834

: ROZPORZĄDZENIE Z MOCĄ USTAWY Rozporządzenie z mocą ustawy prezydenta RP na wniosek RM, gdy sejm...

Źródła prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. UMK dr hab. Agnieszka Skóra
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

. Rozporządzenia z mocą ustawy - wydaje wyłącznie Prezydent RP, tylko i wyłącznie w stanach nadzwyczajnych: Stan...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

w Polsce: Konstytucja Ratyfikowana umowa międzynarodowa (uchwalona na mocy zgody zawartej w ustawie) Ustawa...