Metody badań prawa konstytucyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody badań prawa konstytucyjnego - strona 1

Fragment notatki:

Metody badań prawa konstytucyjnego
Metody: prawno - dogmatyczna - prawo obowiązujące w określonym czasie i miejscu; pozwala na ustalenie woli prawodawcy, właściwości badanych norm prawnych, instytucji prawnych oraz na tworzenie pojęć służących do dalszego badania obowiązującego prawa; (wada: oderwanie od czynników społecznych, gospodarczych itp.) komparatywno - porównawcza - korzystanie z doświadczeń innych państw i z badań porównawczych)
formalno-prawna
socjologiczno-politologiczna (odbiór społeczny i polityczny norm pr.)
analiza funkcjonowania (funkcjonowanie norm pr. w praktyce) 3 stadia postępowania badawczego: wyznaczenie przedmiotu badań
porównanie właściwości, które on posiada źródeł poszczególnych państwach
interpretowanie wyników porównań Zasady jej stosowania :
porównywalności badanych instytucji, zasad źródeł rozwiązań ustrojowych
jednorodności
Rodzaje źródeł prawa konstytucyjnego w państwach europejskich
Ustawa, Ustawa organiczna, Ustawa uchwalona w drodze referendum, Dekrety, rozporządzenia z mocą ustawy (Francja - Ordonanse), Regulaminy parlamentarne, Normy prawa między -narodowego, Normy prawa ponadnarodowego (wspólnotowego), Zwyczajowe prawo konstytucyjne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz