Rozpiętość kierowania - strona 42

STROPODACHY

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1561

- nośna, dla mniejszych rozpiętości może to być np. sztywna, masywna konstrukcja płytowa z żelbetu...

Budownictwo ogólne - charakterystyka

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3885

1. BUDOWNICTWO OGÓLNE, ZAKRES TEMATYCZNY, MIEJSCE W DZIALE TECHNIKI NAZYWANYM BUDOWNICTWO. Budownictwo - dział techniki traktujący o zasadach proj. Wykonywania i konserwacji budowli. Podział budownictwa : lądowe (ogólne) i wodne. Ze względu na położenie budowli do poziomu gruntu : b. nadziemne, ...

Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

i zarządzanie lub nauki o zarządzaniu Kluczowe pojęcia: zarządzanie/kierowanie manager/kierownik/przywódca...

Żebra pośrednie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3605

. 6.10), gdzie: ai, a2 - wymiary podłużne sąsiednich paneli, b - osiowy rozstaw pasów lub rozpiętość...

Materiały do przedmiotu POIZ

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Mariusz Sołtysik
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

,W KTÓRYM ROZRÓŻNIONOKIEROWANIE I ZARZĄDZANIE : kierowanie określono jako oddziaływanie podmiotu kierującego na obiekt kierowany...

Wymagania dla budynków - opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1428

się nowoczesne, inżynierskie budownictwo drewniane. Rozpiętość przekryc w konstrukcjach inżynierskich sięga...

Zagadnienia na egzamin.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Paweł Kobus
 • Statystyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1764

rozdzielczego. Wyjaśnij na przykładzie. W jaki sposób wyznacza się rozpiętości przedziałów klasowych konstruując...