Rozpiętość kierowania - strona 4

Struktury organizacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1085

i jak mają działać podwładni. Biorąc pod uwagę kryterium rozpiętości kierowania wyróżniamy: Struktury smukłe...

Typologia struktur organizacyjnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Zarządzanie archiwami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

otoczenia (tzw. względnie stabilne, dynamiczne), • rozpiętość kierowania (smukłe, płaskie), • podział pracy...

Odpowiedzi na pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Zbigniew Chyba
 • Ekonomika i Zarządzanie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316

.: hierarhiczność - liczba szczebli występujących w strukturze rozpiętość kierowania - liczba podwładnych...

Władza i kierowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Rozpiętość kierowania Koncepcja ta oznacza liczbę pracowników bezpośrednio podległych danemu...

Elementy struktury organizacyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

zarządzania ● rozpiętość kierowania Wyróżnia się: płaskie i smukłe struktury organizacyjne Struktury płaskie...

Pytania otwarte na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Małgorzata Czerska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1246

1. Przyczyny zmian ogranicaji. 2. Rozpiętość kierowania. 3. Różnice między zarządzaniem...

Zarządzanie - struktury organizacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 987

; • rozpiętość kierowania, określającą Iiczbę pracowników, którymi efektywnie może kierować jeden przełożony...