Rozpiętość kierowania - strona 34

Dachy strome

 • Politechnika Warszawska
 • dr Małgorzata Walas
 • Budownictwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1722

co 2,0-2,5 m w wieńcu Ŝelbetowym. Wiązary krok-wiowe stosuje się przy rozpiętości do 6,0 m w świetle...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

oznacza kierowanie zasobów pieniężnych do dostarczanych dóbr oraz ich rozdział między różne dobra...

Rozpiętość wynagrodzeń

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

zastępcy. 1. Rozpiętość wynagrodzeń. „Wynagrodzenie jest to zapłata w formie finansowej, jaką organizacja...

Naturalna nośność sklepienia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

nad wyrobiskiem o rozpiętości Ib w płaskim stanie odkształcenia, czyli nad jednym metrem bieżącym tego wyrobiska...

Stacje typu leningradzkiego

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

konstrukcje wykonywane metoda­mi podziemnymi naruszają nadkład górotworu na ca­łej, wspólnej ich rozpiętości...