Stacje typu leningradzkiego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stacje typu leningradzkiego - strona 1 Stacje typu leningradzkiego - strona 2 Stacje typu leningradzkiego - strona 3

Fragment notatki:

Stacje typu leningradzkiego
Wyjątkowo ściśle sprzężonymi konstrukcjami z wykonawstwem robót podziemnych są stacje typu leningradzkiego wybudowane na jednej z li­nii metra w Sankt Petersburgu. Są to stacje trój nawowe, które powstały między rozsuniętymi osiami tuneli szlakowych wykonanych metodą tarczową (rys. 5.40). W nawach bocznych stacji nie można więc zlokalizować peronów obsługujących pasażerów. Są one wypełnione skrajnią pojazdów. Tylko w na wie środkowej mamy perony jako hol rozdzielczy. Jest on zamknięty od strony torów szlakowych własnymi drzwiami zamykanymi automatycznie. Pasażerowie wsiadają i wysiadają z pojazdów dopiero wówczas, gdy drzwi pociągu zostaną dokładnie usta­wione na przeciw drzwi holu stacyjnego. Pociąg musi się wobec tego zatrzymywać au­tomatycznie najwyżej z trzydziestoccntymetrowątolerancją. Odwrotny układ zastoso­wali Japończycy, budując metodą tarczową tunel dwutorowy. W zasięgu stacji przebu­dowali tarczę w specjalnych komorach lub szybach tak, aby powstały dwie nawy boczne, w których zlokalizowano perony do obsługi pasażerów (rys.5.4I). Tak zbudowane sta­cje metra nie są wygodne w czasie ich obsługi i wymagają zwiększonych nakładów eksploatacyjnych. Znacznie mniejsze są jednak ich koszty realizacyjne, inwestycyjne. Zapewniają płynność robót w czasie budowy na całym szlaku komunikacyjnym i po­zwalają na pełne wykorzystanie tarcz ciążących tunele szlakowe, ich całkowitą amor­tyzację. Konstrukcja stacji jest niewątpliwie optymalnym rozwiązaniem ze względu na jej budowę metodą tarczową.
Wieloprzęsłowe konstrukcje wykonywane metoda­mi podziemnymi naruszają nadkład górotworu na ca­łej, wspólnej ich rozpiętości i będą one obciążone bardziej intensywnie niż pojedyncze, jednoprzęsłowe. Konstrukcje tego typu przewidywane do wykonania metodą odkrywkową wymagają szerokiego dostępu, swobodnej powierzchni terenu, aby można było wykonać niezbędne wykopy szerokoprzestrzenne, W warunkach zabudowy miejskiej lub przemysłowej nie zawsze jest to możliwe. Odwrotną sytuację, znaczne zmniejszenie rozpiętości strefy naruszonej lub wykopu będziemy mieli w przypadku konstrukcji wielopoziomowych (rys. 5.42). Ich szerokości będą małe, ale muszą być wykonywane w bardzo głębokich wykopach, często poniżej poziomu wody gruntowej, co znacznie komplikuje wykonaw­stwo robót.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz