Rozmieszczanie - strona 32

Marketing - podstawowe informacje

 • Akademia Obrony Narodowej
 • prof. dr hab. inż. Stefan Antczak
 • Marketing
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2023

różnic między sferą produkcji a sferą finalnej konsumpcji, sposób rozmieszczania produktów na rynku...

Marketing - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4417

działalność obejmującą planowanie, organizację i kontrolę sposobu rozmieszczania gotowych produktów na rynku...

Kultura organizacji

Pobrań: 133
Wyświetleń: 1561

ją od innych, czynnościowym - jest to sam proces organizowania: formułowanie celów, planowanie działania, rozmieszczanie...

Marketing - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 1687
Wyświetleń: 2597

finalnemu nabywcy C dystrybucja polega na rozmieszczaniu produktów na rynku D istotą dystrybucji...

Egzamin - orientacja produkcyjna

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • prof. dr hab. Roman Niestrój
 • Marketing
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1834

produktów finalnemu nabywcy C dystrybucja polega na rozmieszczaniu produktów na rynku D istotą dystrybucji...

Budownictwo - tematy egzaminacyjne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Budownictwo
Pobrań: 280
Wyświetleń: 924

strzemion można nie dawać , strzemiona rozmieszczać co 0.3-0.4m celem równomiernego rozkładu obc. na żebra...

Fundamenty pod maszyny - Polska norma

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Budownictwo przemysłowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 5012

naleŜy zagłębić w skale co najmniej 2,0 m, b) otwory badawcze powinny być rozmieszczane po obwodzie płyty...