Rozliczenia międzyokresowe - strona 51

Finanse przedsiebiorstw

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • prof. zw. dr hab. inż. Wiktor Krawczyk
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4501

nietypową formą majątku obrotowego są rozliczenia międzyokresowe. Oznacza to możliwość zaistnienia dwóch...

Encyklopedia rachunkowości - N

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

w następnych okresach. Jest ona traktowana w bilansie jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Należy...

Rachunek kosztów - Metoda księgowa

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • dr Svietlana Rogozina
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4438

?") Wykład IV. Rozliczanie kosztów 4.1 Rozliczenia międzyokresowe 4.2 Rozliczenia podmiotowe 4.3 Rozliczenia...

Struktura majątku i kapitału

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

ANALIZA FINANSOWA STRUKTURA MAJĄTKU I KAPITAŁU Podstawowe znaczenie mają : Wsk. wyposażenia przedsiębiorstwa w środki gospodarcze Udział trwałych składników majątku w aktywach ogółem = majątek trwały /aktywa ogółem * 100%. Udział rzeczowych składników majątku w aktywach ogółem = rzeczowe składn...

Analiza finansowa spółki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

tys. zł - - 1.500,0 2.923,1 Rozliczenia międzyokresowe tys. zł 4,5 16,0 175,3 165,1 Środki pieniężne...

Finanse przedsiębiorstwa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

. i inne) do wysokości limitów podanych w ustawie. Rozliczenia międzyokresowe mogą wystąpić ale nie muszą - to środki...