Rozliczenia międzyokresowe - strona 50

Zagadnienia do obrony

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 3066
Wyświetleń: 9898

koszt, nakład, wydatek - analiza porównawcza, analiza wstępna bilansu, sposób oceny i interpretacji wskaźników płynności i obrotowości, materiały źródłowe analizy finansowej, zasady budowy rachunku zysków i strat, analiza wskaźnikowa w ocenie zdolności do spłaty zobowiązań bieżących. W notatce znal...

Analiza finansowa - zakłady mięsne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2681

4,34 2150,20 2,50 4494,10 4,94 C Rozlicz. międzyokresowe 398,80 0,48 61,80 0,07 108,40 0,13 445,20 0,49...

Gospodarowanie majątkiem

  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 4200

papiery wartościowe, nie rozliczone zaliczki na poczet dostaw zapasów w przyszłych okresach, rozliczenia...

Mikroekonomia i Makroekonomia i inne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr hab. Krystyna Przybylska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4158

i kredyty bankowe, papiery wartościowe oraz zobowiązania o terminie zapłaty krótszym niż rok, • Rozliczenia...