Rolnictwo ekologiczne - strona 3

Notatki ekonomika

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jakub Potulski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

. o rolnictwie ekologicznym. Dz.U.Nr 116, poz. 975 Rolnictwo ekologiczne oznacza system gospodarowania...

Certyfikacja wyrobów -opis

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Leszek Pawłowicz
 • Dr hab. Małgorzata Wiśniewska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

środowiska; Znak rolnictwa ekologicznego - dobrowolny Znak i dokument potwierdzający, że produkt spełnia...

Tłumaczenie artykułu 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • mgr Marta Goraj-Kasprzyk
 • Język hiszpański
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Rolnictwa Ekologicznego który kontroluje i zapewnia konsumentom gwarancję jakości. Myśli pan że najlepszym...

Segmentacja rynku- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Ustawa o bezpiecznym produkcie 2000r. np. rozporządzenie na temat bezp. zabawek, ustawa o rolnictwie...

Roznorodnosc biologiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Tadeusz Trzmiel
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882

gospodarstw mleczarskich w całym kraju. Uprawy GMO zagrażają rolnictwu ekologicznemu, wręcz mogą je całkowicie...

Regionalizacja rolnictwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Józef Suchocki
 • Geografia rolnictwa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3227

odmiana rolnictwa uprzemysłowionego, każde z gospodarstw musi przedstawić biznesplan. Rolnictwo...

Integracja Europejska - wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1148

. W Polsce jest to rolnictwo ekologiczne oraz przemysł samochodowy (FIAT, Opel); Polska nie ma konkurencji...

Socjologia wsi - wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

, Gospodarstwa mobilizujące zasoby wolnego czasu i siły roboczej - rolnictwo ekologiczne, Segmenty kształtującego...

Ustawy i rozporządzenia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

ekologicznymi, określają przepisy o rolnictwie ekologicznym. 3. Wartość dopuszczalna ustala się w trzech etapach...