Rodzina zastępcza - strona 15

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • dr Anna Bieniasz
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3157

Zagadnienia w nich omawiane dotyczą m.in. systemu finansowego, finansów publicznych, gospodarki finansowej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu, deficytu i długu publicznego, samorządu terytorialnego, zadań gminy, źródeł dochodów JST, instrumentów rynku pieniężnego, rynku kapitałowego. Fina...

Teoretyczne podstawy pracy socjalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1988

dzie­cka, rodziny zastępcze, kuratorzy sądowi, domy dla osób samotnych. Praca socjalna z konkretną osobą...

Renty i zasiłki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

roku na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek...

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

stopien realizacji zadan w związku z walką z bezrobociem, rodzinami zastępczymi. w województwie poziom PKB...