Rośliny wyższe - strona 4

Morfaktyny - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1463

) Auksyny występują we wszystkich roślinach wyższych, a także w niektórych grzybów. Tworzą...

Fotosynteza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Nogala-Kałucka
 • Biochemia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2933

, następnie redukcja QB Cykliczny proces transportu elektronów: Transport elektronów u roślin wyższych...

Faza jasna fotosyntezy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia roślinna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1316

OKSYDOREDUKCYJNEGO (B) KOMPLEKS BARWNIKÓW ANTENOWYCH I CENTRUM REAKCJI FOTOCHEMICZNEJ Rośliny wyższe Brunatnice...

Skład chemiczny gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

roślin. Tlen, węgiel i częściowo azot rośliny wyższe pobierają z powietrza, a wodór z wody glebowej...

Substancja organiczna gleby

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

roślin wyższych obumarłe ciała makro - i mezofauny, ich elementy, obumarłe mikroorganizmy nawozy...

Egzamin - ekologia, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

) współdziałanie pomiędzy grzybami a korzeniami roślin wyższych, 37. Symbioza jest to rodzaj: a) mutualizmu, b...

Kolokwium - budowa aminokwasów, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1386

związane są z atomami węgla pierścieni aromatycznych. Mogą być prawo lub lewoskrętne. U roślin wyższych...

Allelopatia, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071

Możliw sposoby oddziaływania allelozwiązków na procesy i właściwości roślin wyższych. Inhibitory...