Resocjalizacja - strona 11

Rodzaje socjalizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1169

. Tutaj konieczność resocjalizacji może być bardzo głęboka. Czasami dla opisania takiego przypadku używamy terminu...

Mediacja-dlaczego?

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

nie spowodujemy w konsekwencji, iż zamiast resocjalizacji dojdzie do dalszej ich demoralizacji? Czy wreszcie...

Prawo nieletnich - wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Mirosław Kosak
 • Prawo nieletnich
Pobrań: 287
Wyświetleń: 840

lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji. Art. 40. § 1. Jeżeli jest to konieczne ze względu na okoliczności...

Metodyka pracy resocjolizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1841

jednostek wykolejonych społecznie, zadania wychowania resocjalizacyjnego. mechanizmy resocjalizacji; rola...

Dyrektywy sądowego wymiaru kary

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 658

coś osiągnąć. Nie jest to obligatoryjne, bo będą takie przypadki kiedy widać będzie, że próba resocjalizacji...

Nieletniość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

jest resocjalizacja nieletniego, jakaś próba wychowywania go. Celem środków jakie ustawa przewiduje...

Socjalizacja - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1162

, przyjacielem, fryzjerem, itd. RESOCJALIZACJA - naśladowanie mechanizmów socjalizacji pierwotnej. Cel: przemiana...

Patologie społeczne - opracowanie

 • Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
 • dr Adam Krzysztof Gogacz
 • Patologie społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

. Literatura obowizkowa: Pospiszyl I., Patologie spooeczne, Resocjalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa...