Reskrypt - strona 7

Prawo w starożytności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

i reskryptów. Szkoły prawa i najwybitniejsi juryści → na początku pryncypatu powstały dwie szkoły. W II w n.e...

Historia administracji - Rzym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1120

) i reskrypty (odpowiedzi na pytania i wątpliwości prawne) tzw. KONSTYTUCJE CESARSKIE Gdy cesarstwo wkroczyło...

Prawo rzymskie - prawo rodzinne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1869

- przez reskrypt cesarski adopcja właściwa - przyjęcie do familii osoby alieni iuris; adoptowany pozostawał nadal...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne cz.2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

2.2. Doktryna Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II stanowił prze­łom w życiu Kościoła XX wieku. Problem aggiornamento dotyczył wszystkich dziedzin życia wspólnoty katolickiej, także prawa kanonicznego. Postulowano odnowę liturgiczną i uproszczenie drobiazgowych przepisów. Temu wszystkiemu m...

Prawo rzymskie - wykłady

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2184

przez cesarza), reskrypty(odpowiedzi cesarza na pytania urzędników,sędziów lub os.pryw.w kwestiach prawnych...

Prawo rzymskie - Ustawa XII tablic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

- normy obowiązujące za życia, czasem po śmierci autorów Reskrypty - odpowiedzi, wyjaśnienia wątpliwych...

Państwo rzymskie - okres królewski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

, jeśli nie zostały usunięte dekrety- orzeczenia sądowe wydawane przez cesarza jako najwyższego sędziego reskrypty...

Historia państwa i prawa - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1008

principis (rady cesarskiej), pisząc projekty dekretów i reskryptów. Szkoły prawa i najwybitniejsi juryści...

Ius quod ad obligationes II

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

przeprowadzony został spór]. Lecz także przy powództwach stricti iuris, na podstawie reskryptu boskiego Marka...