Reprywatyzacja - strona 8

Bankowość - modele - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

, zwiększenie konkurencji, reprywatyzacja banków itp. - tak by zwiększyć rolę rynku w działalności bankowej...

Bankowość - nadzór - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

ingerencji państwa, zwiększenie konkurencji, reprywatyzacja banków itp. tak by zwiększyć rolę rynku...

Polskie prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1246

roku; tu: F Pracy, F Rozwoju Kultury Fizycznej, KF Drogowy, F Modernizacji Sił Zbrojnych, F Reprywatyzacji, F...

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 875

roku; tu: F Pracy, F Rozwoju Kultury Fizycznej, KF Drogowy, F Modernizacji Sił Zbrojnych, F Reprywatyzacji, F...

Partie polityczne - opracowanie pytań

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1351

PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE . CO TO JEST PARTIA POLITYCZNA? Jest około 300 definicji. * Najstarsza z 1770 roku - E. Burke'a - „partia jt zjednoczeniem ludzi, którzy wspólnym wysiłkiem dążą do osiągnięcia jakiegoś celu zbiorowego, co do które...

Bankowość - pieniądz

 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400

, zwiększenie konkurencji, reprywatyzacja banków itp. - tak by zwiększyć rolę rynku w działalności bankowej...

Etyka - moralność i etyka zarys

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Etyka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3640

Dokładna tematyka notatki jest następująca: moralność i etyka zarys, etyka życia gospodarczego a etyka biznesu, etyki zawodowe a etyka biznesu, moralność i etyka zarys, światopogląd aksjologiczny, relacje pojęć moralność i etyka, motywacja moralna, wzory osobowe, dziedziny i zadania refleksji etycz...