Rentier - strona 2

Nierówności społeczne

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Hubert Kryczka
  • Socjologia administracji
Pobrań: 1176
Wyświetleń: 2919

on trzystopniowy podział klasowy: klasy własności - gdzie wyróżniał uprzywilejowanych rentierów oraz przeciwstawnie...

Zadania z rozwiązaniami

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1057

- 12 %= 0,12 n- ilość okresowa oprocentowania - 7 lat str. 40 Pan R jest rentierem. Wpłacił na rachunek...

Wartości pieniądza w czasie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

właściciela”*. Osoby korzystające z takich dochodów nazywa się (jak w powieściach Balzaka) RENTIERAMI...

Reforma emerytalna- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia emerytalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

nie mają najmniejszego wpływu). Rozpowszechnia się wśród młodzieży mentalność rentiera, kosztem właściwej temu pokoleniu...