Relatywizm kulturowy - strona 5

Antyantyrelatywizm wg Geertza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Wojciech Birek
 • Antropologia kultury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1428

Antyantyrelatywizm wg Geertza Clifford Geertz podkreśla, że dyskusja nad relatywizmem przechodzi...

Kontrola społeczna - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. UJK dr hab. Irena Fudali
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

gospodarczych), przyjęte dzięki swojej skuteczności w działaniu. Relatywizm kulturowy - to co w jednej kulturze...

Opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr Jerzy Przybyszewski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1036

, religia, filozofia, nauka, prawo i inne. Relatywizm kulturowy pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa...

Socjologia cwiczenia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1911

. Wielość kultur i relatywizm kulturowy Wielość kultur i kryteria ich wyodrębniania Zdolność tworzenia...

Socjlogia pytania testowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1127

także w: a) pluralizmie kulturowym b) konflikcie w roli c) konflikcie ról d) walce klas e) relatywizmie kulturowym (22...