Relatywizm kulturowy rodzaje - strona 6

Kultura - sposoby definiowania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Lech Gajewski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

narodu i państwa, może być rozumiany jako postawa patriotyczna. 5. Relatywizm kulturowy Relatywizm polega...

Kultura jako wyróźnik człowieka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Barbara Szacka
 • Socjologia
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 3745

. Wielość kultur i relatywizm kulturowy Podział na różne kultury jest pochodną podziałów na odrębne...

Socjologia - test

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Maja Libera
 • Socjologia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4221

konflikcie w roli konflikcie ról walce klas relatywizmie kulturowym Twórcą ewolucjonizmu i organicyzmu...

Teorie według Poppera

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Łukasz Dominiak
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1120

tego rodzaju badaniu logicznemu, trzeba je najpierw znać dedukcyjne sprawdzanie teorii - cele ostatniego...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1274

przyczyny i skutku w obrębie kultury, relatywizm kulturowy Antyewolucjonizm - uznawał, że nie ma jednej...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1925

relatywizmu złudzenie aksjologiczne; nie można ignorować wątków etycznych, wartości istnieją w prawie obrona...